Šířka a výška koridorů pro pohyb vysokozdvižných vozíků ve skladu

Všichni výrobci vozíků zpracovávají technické specifikace, které obsahují údaje o každém typu a modelu vozíku, který nabízí k prodeji. Tyto specifikace poskytují informace, které jsou nutné, pro návrh objektu tzn. především šířku koridoru, která je potřebná pro pohyb zařízení, výšku zdvihu nákladu a také výšku vysunutí sloupu. Specifikace určují také nosnost.

 

Výška zdvihu

Jedním z rozměrů, který specifikace obsahuje, a kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost, je výška zdvihu, tzn. vzdálenost od podlahy k horní části vidlic.

Měření výšky zdvihu u vysokozdvižného vozíku

Výška zdvihu

Při výpočtu maximální výšky nejvyšší úrovně skladovacího regálu, je třeba zohlednit část palety, která se nachází pod vidlicemi (protože vidlice jsou vkládány mezi její nožičky). V takové situaci musí být nosný profil nejvyšší úrovně minimálně o 200 mm níž, než je maximální výška zdvihu

Tímto způsobem je paleta v poloze nejdelšího svislého vysunutí sloupu zvednutá na potřebnou výšku tak, aby její nožičky nenarazily do nosné příčky.

Správná výška obsluhy palety vysokozdvižným vozíkem nad nejvyšší úrovní nosných příček

Také je třeba vyhodnotit výšku zasunutých sloupů pro určení rozměrů dveří a průchodů pod regály, stropů (v případě, že se vozíky pohybují pod podestami) atd. Vzdálenost mezi zasunutým sloupem a stropem nebo nosnými příčkami, které se nacházejí nad průchodem, musí být větší než 500 mm.

Minimální vzdálenost mezi zasunutým sloupem vozíku a stropem nebo nosnými příčkami musí být 500 mm

Vzdálenost mezi zasunutým sloupem vozíku a stropem nebo nosnými příčkami musí být větší než 500 mm

 

Sklad logistického operátora

Sklad logistického operátora

 

Poznámky k používání vozíků ve vjezdových regálech

Ve vjezdovém skladovacím systému vjíždějí vozíky do koridorů se zvednutým nákladem, což způsobuje prodloužení doby manévrování. Pro zrychlení a zvýšení bezpečnosti operace doporučujeme osadit na podlaze vodící prvky.

Proto je tedy třeba zohlednit šířku zařízení a minimální rozestup 50 mm (25 mm z obou stran) mezi zařízením a vodícími prvky. Pokud je vozík vybaven vymezovacími koly, je možné snížit rozestup na 10 mm.

Příklad

 

V případě použití vozíků ve vjezdových regálech, je třeba mít na paměti skutečnost, že první zvýšená úroveň se bude nacházet níže, než je střecha vozíku.

V takové situaci, v závislosti na rozměrech a konstrukčním systému ochrany zařízení, může být nutná jeho modifikace, jak je to znázorněno na níže uvedené ilustraci.

Konstrukční prvky, které je třeba zohlednit v případě použití vozíků ve vjezdových regálech

 

Konstrukční prvky, které je třeba zohlednit v případě použití vozíků ve vjezdových regálech

Rozestupy, jaké je třeba dodržet v paletových regálech v závislosti na druhu vozíku

Třídy zmíněných vozíků jsou 400, která odpovídá vozíkům s protizávažím nebo výsuvným sloupem, 300A, tedy trojstranné vysokozdvižné vozíky s operátorem (operátor se zvedá společně s nákladem, man-up) a 300B, tedy trojstranné vysokozdvižné vozíky obsluhované řidičem (man-down), ve kterých operátor zůstává na úrovni podlahy. Rozměry X a Y jsou vysvětlené na ilustraci přiložené k tabulce.

Rozestupy v paletových regálech

Rozestupy v paletových regálech

 

Vozíky

Pro úrovně v rozmezí

Třída 400 Třída 300A Třída 300B
X3,4,5,6 Y3 X3,4,5,6 Y3 X3,4,5,6 Y3
0–3000 mm 75 75 75 75 75 75
3000–6000 mm

75

100 75 75 75 100
6000–9000 mm 75 125 75 75 75 125
9000–12 000 mm 100 150 75 75 100 150
12 000–13 000 mm 100 150 75 75 100 175
13 000–15 000 mm 75 75 100 175

Rozestupy, jaké je třeba dodržet v paletových regálech v závislosti na druhu vozíku.

 

Rozestupy v pracovních koridorech vozíků

Jak jsme zmínili již dříve, je třeba zohlednit výšku zasunutého sloupu vozíku pro jeho přizpůsobení výšce koridorů, ve kterých se může pohybovat, pokud se nachází pod skladovacími úrovněmi nebo pod úrovněmi jiných konstrukcí, jako jsou můstky.

Výše uvedená poznámka není jediným bezpečnostním prostředkem, který je třeba dodržet při návrhu koridorů ve skladu. Je pouze částí podrobných norem, které určují, jaké vlastnosti musí takový objekt splňovat. Tyto normy byly zpracovány za účelem zabezpečení manévrů, které provádějí vozíky, pokud se uvnitř koridorů nenacházejí vodicí prvky.

V každém státě mohou být v platnosti podrobné předpisy, které je třeba zohlednit. V Česku jsou otázky skladování a souvisejících záležitostí obsaženy v normě ČSN EN 15635. Tato norma mj. určuje pokyny pro používání a údržbu zařízení určených pro skladování a upravuje otázky bezpečnosti.

Existují situace, ve kterých je třeba vnější boční rámy prodloužit minimálně o 500 mm nad poslední nákladovou úroveň a vnitřní o 100 mm. Prodloužení je možné provést pomocí, k tomuto účelu určených, konstrukčních prvků.

Pokud jsou v koridorech používány horní příčky, je třeba je umístit tak, aby mezera nebo svislá vzdálenost mezi těmito příčkami a nákladem nebo sloupem překládkového zařízení byla minimálně 150 mm.

Rozměry pracovních koridorů je třeba určit v závislosti na největším vozíku, který se v koridorech pohybuje a také na předpokládaném komunikačním koridoru pro chodce.

SchémaSchéma návrhu koridorů ve skladu

 

Šířka jednosměrných komunikačních koridorů musí být o mnoho větší (o cca 600 mm) než šířka vozíků nebo vozidel, které se v těchto koridorech pohybují a také než šířka největších nákladů. Výjimkou jsou stohovací vozíky. Pokud budou tyto koridory používány také zaměstnanci, je třeba zajistit minimální šířku 1 m určenou výhradně pro chodce. V případě obousměrných koridorů je použit stejný princip, ale k rozměrům největších nákladů je třeba připočítat minimálně 900 mm.

Pokud jsou použity přejezdy pro vysokozdvižné vozíky, je třeba paralelně zajistit oddělené přechody pro chodce. Pokud jde o šířky tunelů, jsou použity stejné rozměry jako pro koridory. Jelikož mají tunely horní prvky, do kterých, pokud nejsou správně navržené, je také možné narazit, používá se dodatečná norma, podle níž musí být minimální světlá výška nutnou výškou pro zajištění průchodu při dodržení vzdálenosti 500 mm při zasunutém sloupu bez nákladu nebo s nákladem, který přesahuje nad zasunutý sloup.

Více informací k navrhování se nachází v normách ČSN EN15512 a ČSN EN15620.

 

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: