Jak správně navrhnout sklad

Jak navrhnout sklad? Abychom to udělali správně, je především nutné shromáždit co největší počet informací na téma zákazníkových potřeb, prostředků, které má k dispozici a také dostupného prostoru. Shromažďování údajů je omezené pouze úrovní návrhu, jakého chceme v daném okamžiku dosáhnout.

Nestačí pouze znát zákazníkovy potřeby a možnosti, je třeba mít také přehled o možnostech, jaké jsou na trhu. V souvislosti s tím je nezbytné zvládnout znalosti o skladovacích systémech a seznámit se se zařízeními, která jsou dostupná v prodeji.

Níže uvádíme klasifikaci shromažďovaných údajů. Každý z faktorů má vliv na podobu skladu a v dalším pořadí na jeho návrh.

 

Výrobek: jaké zboží je skladováno?

Jaké jsou potřebné údaje…?
Jaká nákladová jednotka nebo nákladové jednotky jsou ve společnosti používány?
Jaké jsou rozměry a hmotnost nákladových jednotek?
Jaké množství výrobků bude skladováno?
Kolik referencí nebo druhů výrobků bude skladováno?
Jaká je pevnost výrobku v tlaku a jaká je jeho odolnost proti deformaci?
Je výrobek náchylný na klimatické změny?
Je zboží citlivé na teplotu? Jaké jsou nutné bezpečnostní podmínky?
Jaké jsou požadavky na obrátkovost zboží ?
Je nutná identifikovatelnost zboží?
Existuje materiálová kartotéka?
Existují plány budoucího rozvoje?
Tyto údaje určují…
Skladovací systém, který bude používán a také potřebné rozměry paletových míst nebo regálů.
Velikost objektu, lokalizační systém a distribuci.
Jaká musí být obsluha a odolnost používaných skladovacích zařízení.
Jaká procedura bude používána.
Jaké pracovní zóny budou vytvořeny.
Jaké bude rozmístění výrobků v objektu.
Jaké musí být vnitřní pohyby materiálu.
Zda je možné výrobky stohovat.
Jaká je stabilita překládaného nákladu.
Zda je možné zboží naklánět (a zda je potřeba více místa).
Zda se bude jednat o objekt s řízením teploty, (sklad se zápornou teplotou, mrazák nebo sklad s teplotou okolí).
Jaká musí být požární instalace.

 

Jak navrhnout sklad se zohledněním skladovaného zboží

Prostor: jakou je možné použít infrastrukturu?

Jaké jsou potřebné údaje

Pro odpověď na tyto otázky nestačí plán poskytnutý zákazníkem. Pro potvrzení údajů a kontrolu rozměrů je třeba se seznámit s lokalizací.

Jaký je tvar a jaké jsou rozměry lokalizace?
Jsou nějaké vlastnosti nebo zvláštní omezení, která se týkají přístupu, podlahy, oken, sloupů, jímek, šachet, instalací, energetických vedení a potrubí?
Přiléhají k lokalizaci nějaké sousedící stavby, které na ní mají nějaký vliv?
Jaká je nosnost podlahy?
Jaké stavební předpisy jsou v daném místě platné?
Jsou nutné seismické výpočty?
Tyto údaje určují
Kapacitu objektu a vnitřní rozmístění zboží.
Dostupnost skladu.
Prostorové uspořádání a rozmístění únikových východů.
Nutnost montáže regálů s odpovídající nosností.

 

Zařízení: jaké prostředky jsou dostupné?

Jaké jsou potřebné údaje…?
Existují už regály? Pokud ano, tak jaké jsou jejich rozměry, počty a nosnost?
Jsou dostupná zvedací a přepravní zařízení? Pokud ano, tak jaké jsou jejich rozměry, zvedací výška a nosnost?
Jsou už dostupné pomocné prvky, jako skříně, palety atp? Jaké jsou jejich rozměry a parametry?
Je v plánu koupě nových skladovacích zařízení?
Tyto údaje určují…
Nutnost použití nových zařízení.
Jaká jsou omezení kapacity.
Jak se nejlépe přizpůsobit potřebám zákazníka.

Zda existuje možnost získat větší kapacitu.

 

Pohyby a obrátkovost: jaký je pohyb zboží?

Jaké jsou potřebné údaje…?
Jakým způsobem bude zboží přijímáno na sklad, s jakou frekvencí a v jakém množství?
Jak bude prováděna překládka zboží.
Jaký bude počet objednávek a kolik položek bude obsahovat každá z nich?
Ve kterém okamžiku bude kompletována objednávka?
Jakým způsobem bude výrobek vydáván? Klasifikace a počet.
Jaké budou potřeby zboží s ohledem na obrátkovost, karanténu apod.
Je přijato rozdělení na:
A: rychloobrátkové výrobky,
B: středněobrátkové výrobky,
C: nízkoobrátkové výrobky.
Jaké jsou současné požadavky a požadavky související s budoucím rozvojem?
Tyto údaje určují…
Velikost a uspořádání skladu.
Zda je nutné zajištění dalších místností a jak by měly místnosti vypadat.
Rozmístění zboží v regálech.
Způsob kompletace objednávek.
Zda je nutné používat pomocné prostředky a o jaké prostředky se jedná.
Jaký řídicí systém bude použit.
Jaká překládková zařízení a jaký jejich druh bude používán.
Jaká bude rychlost práce a kompletace objednávek ve skladu.

 

Personál: jaký odborný personál je dostupný?

Jaké jsou potřebné údaje…?
Počet zaměstnanců, kteří obsluhují sklad.
Jaká je kvalifikace zaměstnanců určených pro obsluhu skladu?
Je práce rozdělená na směny? Pokud ano, jakým způsobem jsou organizované?
Je možné snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců a jejich kvalifikaci?
Tyto údaje určují…
Jak bude sklad operativní.
Zda je nutné nebo možné zlepšení jeho účinnosti.
Zda jsou nutné jiné skladovací systémy a jiná zařízení kromě těch stávajících.
Jaké jsou nutné kroky ve vztahu k překládkovým zařízením.

Zaměstnanci ve skladu

Řízení a politika společnosti

Jaké jsou potřebné údaje…?
Jakým způsobem je prováděna kontrola skladu?
Existuje již software pro řízení skladu? (skladový software WMS).
Jaké jsou dostupné prostředky?
Je nutné zrychlení kompletace objednávek?
Stojí za to snížit skladový stav?
Jaký význam má pro společnost prestiž a na čem je založena?
Existuje investiční potenciál?
Jaký lokalizační systém je používán?
Tyto údaje určují…
Zda bude nutné zvyšovat účinnost řídicího systému.
Jaký bude nejvhodnější skladovací systém a systém kompletace objednávek.
Jaký bude použit lokalizační systém.
Jaký bude nutný prostor.
Jaké množství skladového stavu bude možné řídit.
Zda bude nutné snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců.
Jaká bude úroveň efektivity skladu.
Jakým způsobem budou zaváděny systémy a dostupné prostředky.
A konečně úspěch nebo neúspěch zpracovaného řešení.

 

Druh skladovaného zboží, prostor, ve kterém bude skladováno a také zařízení, jaká budou nutná pro jeho obsluhu, to jsou jen některé z podmínek, které je třeba analyzovat při navrhování každého skladu.

 

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: