Centrální sklad

Centrální sklad je místo, ve kterém jsou skladované hotové výrobky vhodně zpracované během jednotlivých průmyslových procesů, tedy výrobky pocházející z jednoho nebo několika míst. Tento sklad plní také funkci distribučního centra hotového zboží.

Na rozdíl od jiných druhů distribučních center jsou výrobky vydávané z centrálního skladu určené téměř výhradně pro zásobení regionálních nebo lokálních skladů. Tyto sklady následně zajišťují finální distribuci až ke spotřebním bodům a v souvislosti s tím funguje centrální sklad jako zásoba.

Ilustrace znázorňující centrální sklad

 

Ne vždy je nutné dodržování výše popsané strategie. Vše závisí na výrobku a době dodávky. Pokud jsou spediční služby dobře zorganizované a náklady na ně jsou konkurenceschopné, je možné z vhodně navrženého centrálního skladu dodat libovolné zboží každému zákazníkovi.

Centrální slad je tedy jedním z klíčových prvků distribuční sítě, a proto je vhodné podrobně představit otázky související se strategií, operativností a funkčností střediska tohoto druhu.

Faktory volby lokalizace centrálního skladu

Jedním z nejdůležitějších prvků při tvorbě skladu tohoto druhu je právě volba lokalizace.

Tato volba musí vycházet z rovnováhy mezi lokalizací zdrojů dodávky materiálů a výrobků a také teritoriální polohou distribučních center nebo zákazníků, pro které je zboží určeno.

Vliv lokalizace na zdroje dopravy

Centrální sklad může mít jeden zdroj dodávek, například objekt určený pro odesílání mléčných výrobků vyrobených ve vedlejším výrobním závodě, nebo mnoho zdrojů. Týká se to zejména centrálního skladu sítě obchodů s oblečením, do kterého jsou výrobky dodávány od různých výrobců.

Kde má být umístěn sklad v těchto dvou případech?

  • Jeden zdroj dodávky se vyskytuje v případě centrálního skladu výrobního závodu. V tom případě je sklad logicky integrován s tímto výrobním závodem nebo se nachází v jeho blízkosti.
  • Pokud jsou ale zdroje dodávek různé, je výhodnější umístit centrální sklad ve strategickém místě v závislosti na lokalizaci těchto zdrojů.

Vliv polohy konečných destinací

Poloha distribučních center, pro která je určeno zboží obsluhované centrálním skladem, má menší vliv na volbu jeho lokalizace než poloha zdrojů.

Jednou ze základních funkcí centrálního skladu je balení zboží a jeho příprava na následující krok v distribučním řetězci. Ve výsledku je pro výrobek doprava do jiného distribučního centra vždy méně škodlivá než jeho doprava z místa výroby do centrálního skladu. Z toho důvodu má lokalizace druhořadých center menší význam než lokalizace centrálního skladu.

Nutné je pouze zvolit bod, který je dobře komunikačně propojený ze zbytkem území a dostupný pro používané dopravní prostředky.

Un solo almacén central situado en Barcelona sirve para abastecer a varios centros de distribución en España y en el mundo

Centrální sklad plní funkci distribučního centra hotových výrobků a také objektu, který zásobuje lokální a regionální sklady.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: