Čárové kódy a jiné systémy automatické identifikace

Používaní technologií ve skladu se neomezuje pouze na řízení objektů a zboží a na komunikaci s operátory. Technologie je používaná také k identifikaci obsluhovaných výrobků.

V současné době je na většině výrobků umístěn čárový kód nebo mají zabudovaný RFID čip (identifikátor používaný rádiovým kmitočtem pro přenos dat). Jednotlivé systémy umožňují identifikaci každé jednotky ve skladu pomocí laserových nebo rádiových čteček.

Používání systémů automatické identifikace zjednodušuje proces kompletace.

Používání systémů automatické identifikace zjednodušuje proces kompletace.

 

Čárové kódy splňují přísná, normalizovaná a všeobecně používaná pravidla, která umožňují identifikaci následujících údajů: informace o výrobku, jeho výrobci, identifikovatelnost, logistická data a také zvláštní charakteristiky. Pro pochopení, jakým způsobem jsou v současnosti realizovány některé operace ve skladu, je nutné pochopit funkci zmíněné identifikace.

Čárový köd

Systém identifikace tohoto druhu spočívá ve vytištění čar na etiketách (které jsou následně nalepeny na výrobky) nebo na obalech či nádobách. Systém tvorby čárových kódů splňuje homologované normy kódování, v současné době to jsou normy EAN-13 a EAN-128.

Během skenování (čtení) čar pomocí laserového terminálu interpretuje toto zařízení údaje a předává je systému řízení. Systém etiketování není používaný pouze pro výrobky, ale také pro identifikaci polohy regálů a také palet a kontejnerů.

Používání systémů automatické identifikace zjednodušuje proces kompletace.

Příklad etikety s čárovým kódem EAN-13, pomocí které je identifikován výrobek.

Všechny automatické systémy, které se týkají řízení a provozu musí mít kódy, aby bylo možné předat údaje související s nákladem, který je v dané chvíli obsluhován.

Příklad etikety s čárovým kódem EAN-128, pomocí které je identifikována paleta, zboží, které je na ní umístěno, a také jeho vlastnosti.

Příklad etikety s čárovým kódem EAN-128, pomocí které je identifikována paleta, zboží, které je na ní umístěno, a také jeho vlastnosti.

 

RFID kódování

Již několik let je zaváděn tento druh identifikace výrobků pomocí rádiového kmitočtu. V tomto systému je k výrobku přidáván čip. Pokud je etiketa v dosahu speciální antény, informace, které obsahuje čip, jsou automaticky čteny.

Velkou výhodou tohoto systému je vysoká rychlost čtení, protože není nutné, aby byla etiketa nasměrovaná v určité poloze na čtecí zařízení. V rámci skladování spočívá jeho hlavní přednost v jednoduchosti identifikace polohy skladovaných jednotek v jejich lokalizacích.

Velkou výhodou systému RFID kódování je vysoká rychlost čtení.

Velkou výhodou systému RFID kódování je vysoká rychlost čtení.

1. Kontakt

2. Kondenzátor

3. Mikročip: Zařízení, které uchovává informaci o výrobku.

4. Vysílací anténa: Může to být anténa s nízkým kmitočtem, která vysílá rádiové vlny do vzdálenosti 2 metry (průměrně), nebo anténa s vysokým kmitočtem, jejíž vysílací dosah může být až 100 metrů.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: