Řízení skladu

Vhodná organizace a také dobré řízení skladu pomáhají zajistit nezbytné zásoby, nabídnout nejlepší obsluhu, zaručit vysokou úroveň naplnění skladu, využít co nejkratší dobu na vnitřní operace, takové jako přeprava nebo kompletace, kontrolovat zásoby a optimalizovat lokalizace a pohyby zboží.

Skladový software WMS usnadňuje efektivní řízení skladu

Skladový software kontroluje a optimalizuje všechny funkce a procesy probíhající ve skladu. 

 

Cílem je vytvoření inteligentního skladu, který bude řízen logicky a účinně, to znamená způsobem, který zajistí největší možnou účinnost. V současné době musí být každý profesionální objekt vybaven skladovým softwarem (nazývaným také WMS), který zaručí splnění předpokladů určených na začátku této kapitoly. 

Volba vhodného systému WMS je velmi důležitá. Tento software musí umožňovat jednoduché a intuitivní provedení minimálně základních funkcí řízeného skladu.

Skladový software řídí různé procesy probíhající ve skladu a stará se o jeho optimální fungování

Skladový software řídí různé procesy probíhající ve skladu a stará se o jeho optimální fungování

 

Kdo řídí sklad

Drtivá většina skladů je řízena přímo společností (výrobcem nebo prodejcem), která je majitelem objektu. Všechny funkce systému mohou být integrované s celým řízením společnosti nebo s ním spojené a koordinované. WMS je používán pouze pro funkce spojené se skladem a shromážděním rozhraní zaručuje komunikaci v reálném čase s hlavním nebo centrálním systémem řízení společností.

Z druhé strany společnosti čím dál, tím častěji využívají outsourcing logistických a skladovacích služeb poskytovaný logistickými operátory, kteří kromě skladování nabízejí komplexní obsluhu a kompletaci objednávek, montáž komponent, organizaci dopravy atd.

Takže v jednom skladu logistického operátora se může nacházet zboží různých zákazníků, které musí být správně řízeno. V takových případech musí být WMS sestaven takovým způsobem, aby mohl být používán pro mnoho různých majitelů.

Skladový software může být používán pro zboží mnoha různých zákazníků.

Skladový software může být používán pro zboží mnoha různých zákazníků.

 

Jakým způsobem se řídí zboží a jeho lokalizace?

Návrh řízení skladu musí být proveden v souladu se zpracovanou funkční analýzou, která musí být ve shodě s materiálovými pohyby a odrážet charakteristické vlastnosti a také druh objektu a jeho prvků.

Lokalizace zboží ve skladu misí zohledňovat klasifikaci zboží A-B-C. Zboží A musí být umístěno na nejbližších a nejpřístupnějších místech, tak jak to bylo doporučeno při vysvětlování pohybů a obrátkovosti.

Kritérium lokalizace používané ve skladu určuje způsob práce a efektivní kapacitu. Existují tři způsoby volby polohy každé nákladové jednotky.

Určené nebo pevné lokalizaci každé reference je přiřazena jedna poloha nebo předem dané číslo lokalizace. Velkou výhodou tohoto způsobu je snadná lokalizace reference. Osoby, které pracují ve skladu vědí, kde se každá reference nachází, aniž by používaly IT pomůcky. Největším nedostatkem tohoto způsobu je ztráta efektivní kapacity, která je mnohem nižší, než skutečná kapacita (počet lokalizací). Tento způsob by měl být používán pouze ve velmi malých skladech a nevyžaduje žádný systém řízení.

V náhodné lokalizaci (která je také nazývána nahodilou, libovolnou nebo diferencovanou lokalizací) je zboží ukládáno v libovolném dostupném místě v souladu s dříve určenou a parametrizovanou (naprogramovanou) logikou WMS. Obvykle je zohledněna klasifikace A.-B-C. Systém, ve kterém jsou zadaná veškerá data, ukazuje operátorovi, ve kterém místě má uložit zboží nebo, kde je možné zboží lokalizovat. Kromě ideálního řízení umožňuje náhodná lokalizace přiblížit efektivní kapacitu kapacitě skutečné. Efektivní kapacita může být větší než 92 % skutečné kapacity.

Kombinovaná nebo polonáhodná lokalizace je používána nejčastěji a spojuje systém pevné lokalizace s náhodným systémem a používá každý z nich v závislosti na druhu výrobku nebo prováděné operace. Pevná lokalizace je používaná pro výrobky s velkou spotřebou, které se většinou nacházejí blízko ramp nebo kompletačních zón, kdežto náhodná lokalizace je používaná pro zbývající výrobky a náhradní zóny.

Řízení volných míst, hlavně v systémech pevné lokalizace, je v souladu s kritérií účinnosti pomoci optimalizace drah, zejména drah pro přípravu objednávek.

Je třeba zvolit správný způsob a pro tento daný případ nutně použít vhodný WMS.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: