Skladovací systémy s přímým přístupem k paletám

Systém paletových regálů je systém, ve kterém jsou palety se zbožím ukládány přímo v regálech pomocí vysokozdvižných vozíků nebo zvedacích zařízení.

V systému paletových regálů se rozlišují tři základní prvky: regály, palety a vysokozdvižné vozíky nebo překládková zařízení. Volba každého z nich probíhá v závislosti na obsluhovaném výrobku, skladovacích potřebách, pracovních a lokalizačních systémech a také na použitém způsobu řízení v daném objektu.

Skladování v regálech může být realizováno dvěma způsoby: buď přímým přístupem k paletám nebo jako vjezdový systém. Přímý přístup umožňuje větší pružnost v řízení skladovaných palet. V závislosti na navrženém systému a také na použitých vozících a překládkových zařízeních nemusí být skladovací kapacita získaná v objektu optimální.

Kdežto ve vjezdových systémech je skladovací kapacita obvykle větší, ale rychlost přístupu ke konkrétní paletě je omezená.

Centrální sklad společnosti z keramického odvětví s přímým přístupem k paletám

Centrální sklad společnosti z keramického odvětví s přímým přístupem k paletám.

 

Skladovací systémy s přímým přístupem k paletám

Pouze paletové regály znázorněné na ilustraci níže jsou vhodné pro zajištění přímého přístupu k jednotlivým paletám. Tyto regály mohou být statické, pokud stojí na podlaze skladu, nebo pohyblivé, pokud stojí na poháněných základnách.

 

Skladovací systém (paletové regály) s přímým přístupem k paletám

Skladovací systém (paletové regály) s přímým přístupem k paletám.

Statické paletové regály stojí na každé straně pracovního koridoru, ve kterém se pohybují zdvižné vozíky nebo překládková zařízení. Šířka koridoru je určena na základě použitého zařízení. Každý koridor bude obsluhovat dva jednoduché regály.

Paleta se zbožím

Paleta se zbožím.

 

Paletové regály mohou být montovány na mobilních základnách místo přímé montáže na základové desce budovy. Tyto mobilní základny se pohybují po kolejnicích zabudovaných do podlahy. V takovém případě se jedná o systém mobilních regálů, který je také nazýván Movirack.

V současné době jsou řídicí a ochranná zařízení používaná v systémech tohoto druhu zcela automatizovaná a zajišťují plynulý a bezpečný pohyb. Systém může být obsluhován ručně – stisknutím tlačítka umístěného v přední zóně regálů – nebo automaticky – rádiovým řízením (níže uvedená ilustrace).

 

Skladování a distribuce mražených výrobků

Skladování a distribuce mražených výrobků.

 

Systém Movirack zajišťuje přímý přístup ke každé paletě a také lepší využití povrchu, protože jeden pracovní koridor umožňuje přístup k několika regálům.

 

Pojízdná kolejnice mobilních regálů

Pojízdná kolejnice mobilních regálů.

Vodicí kolejnice mobilních regálů

Vodicí kolejnice mobilních regálů.

 

 

Systém dálkového řízení mobilních regálů

Systém dálkového řízení mobilních regálů.

1. Rádiová anténa
2. Regálová skříň
3. Řídicí tlačítka
4. Hlavní skříň
5. Dálkový ovládač rádiového řízení
 

V závislosti na pracovní ploše dostupné v objektu, počtu pracovních koridorů a také počtu použitých vysokozdvižných vozíků může tento systém přispět ke zvýšení skladovací kapacity od 80 % do 120 % ve srovnání se statickými regály. Ale je třeba si uvědomit, že operace budou prováděny o něco pomaleji.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: