Systémy „zboží k operátorovi“

Systémy skladování malých a středních nákladů, které fungují podle principu „zboží k operátorovi” zaručují úsporu času a námahy, a tím pádem způsobují zvýšení účinnosti. To je možné díky automatickému systému, který dopravuje nákladové jednotky k pracovnímu stanovišti operátora, a odstraňuje tím pádem nutnost přemísťování se personálu za účelem realizace objednávky. Níže jsou vysvětlena jednotlivá řešení používaná pro skladování a podávání jednotek výrobku. V samostatném článku je popsán jiný systém „zboží k operátorovi“ – kontejnerový zakladač miniload.

Vertikální sklad

Hlavní vlastností vertikálních skladovacích systémů je maximální využití dostupné výšky na co nejmenší ploše.

Vertikální sklad se skládá z uzavřené konstrukce, která se podobá velké skříni. Vnitřní skladovací místa se nacházejí zepředu a zezadu na speciálních podnosech, na kterých je ukládáno zboží.

Automatický vertikální sklad – příklad systému „zboží k operátorovi“.

Automatický vertikální sklad – příklad systému „zboží k operátorovi“.

 

Mezi dvěma sloupy lokalizace se svisle cyklicky pohybuje vozík. Maximální výška systému je 15 m. Existují dva modely podnosů: s hloubkou 600 mm a 800 mm a délkou, která může být od 2000 do 4200 mm (přibližně).

Každý podnos může obsahovat od jedné do více než sta referencí, v závislosti na rozměrech a použité konfiguraci. Podnosy mohou být průhledné, mohou mít speciální šuplíky nebo malé pružné přihrádky.

Když operátor vybírá na monitoru požadovanou referenci, cyklicky se pohybující vozík se svisle přemísťuje na úroveň lokalizace výrobku, vytahuje podnos a dopravuje jej na konstrukční úroveň, která je určená pro kompletaci. Následně operátor vybírá potřebné jednotky z podnosu.

Prvky automatického vertikálního skladu

Prvky automatického vertikálního skladu:

1. Ochranná bariéra
2. Ukazatel polohy výrobků (volitelně)
3. Monitor

Vertikální karuselový sklad

Vertikální karuselový sklad se skládá z konstrukce, uvnitř které se svisle otáčejí police, závěsy apod. se skladovaným zbožím.

Vertikální karuselové sklady je možné přizpůsobit ke skladování velmi různorodého zboží. Na přiložené ilustraci je zobrazen karuselový sklad cívek

Vertikální karuselové sklady je možné přizpůsobit ke skladování velmi různorodého zboží. Na přiložené ilustraci je zobrazen karuselový sklad cívek.

Horizontální karuselový sklad

Na trhu jsou dostupné také horizontální karuselové sklady. Tato řešení využívají mechanický systém, který přivádí zboží k operátorovi, který ho vytahuje bez nutnosti opuštění pracovního stanoviště.

Systém je založen na stroji, který je vybaven konstrukcí s vodicími kolejnicemi, ze kterých visí pospojované kompaktní moduly. Vodicí kolejnice má oválný tvar, takže se moduly posunují vodorovně.

Horizontální karuselový sklad je vysoce účinným zařízením určeným pro kompletaci. Pro zjednodušení této operace je k němu možné připojit pomocné prvky jako zařízení typu pick to light a put to light, pomocné monitory, potvrzovací tlačítka, stoly pro kompletaci více objednávek a čtečky čárových kódů.

Jelikož je jejich hlavní vadou problém s doplňováním skladovaného zboží – zboží je možné doplňovat pouze v okamžiku, kdy nejsou kompletovány objednávky – jsou tyto sklady obvykle určeny pouze pro středněobrátkové výrobky (B) a v některých případech pro nízkoobrátkové výrobky (C). Určené řešení je závislé na rozměru zboží a jeho obrátkovosti. Tato řešení obvykle nejsou používána pro skladování rychloobrátkového zboží (A).

Horizontální karuselový sklad

Horizontální karuselový sklad

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: