Kdy je vhodné použít regály vysokého skladování?

V současné době je možná výroba regálů vysokého skladování, které měří až přes 40 m, i když vyžadují použití určitého druhu překládkových zařízení určených pro obsluhu nákladu v takových objektech. Pro regály, jejichž výška nepřekračuje 14 m, je možné používat trojstranné vozíky, ale nad touto výškou je nutné použít zakladače, které jsou obsluhovány automatizovanými systémy.

Použití vysokých regálů je dobrým řešením za účelem optimalizace zastavěné plochy, protože tímto způsobem je možné na omezené ploše navýšit kapacitu se zachováním přímého přístupu ke každé paletě. To je optimální situace v každém skladu.

Pokud už je stavba postavená, bude její výška určovat hranice regálů, které bude možné použít. Pokud stavba ještě nestojí, je v okamžiku projektování možné naplánovat libovolnou výšku, která bude potřebná a dokonce se rozhodnout pro samonosný systém (znamenité řešení, zejména pro stavby, jejichž výška překračuje 15 m).

Samonosné sklady jsou stavby, ve kterých tvoří samotné regály část konstrukčního řešení budovy spolu s obložením stěn a střechy. Ve stavbách tohoto druhu nesou regály vlastní zatížení, zatížení od skladovaného zboží a také zatížení od konstrukčních prvků.

Jsou to komplexní a velmi solidní stavby, protože při jejich návrhu jsou počítána zatížení, jakým musí odolat, včetně zatížení větrem, sněhem a zemětřesením. V sekci Návrh skladu je možné najít více informací na toto téma.

Regály vysokého skladování v samonosném skladu výroby a distribuce sanitární techniky

Regály vysokého skladování v samonosném skladu výroby a distribuce sanitární techniky

Regály vysokého skladování uvnitř výrobní a prodejní haly stavební keramiky

Regály vysokého skladování uvnitř výrobní a prodejní haly stavební keramiky

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: