Kdy je třeba použít regály s dvojitou hloubkou skladování?

Ve skladu mohou být paletové regály montované také jako regály s dvojitou hloubkou. Z jedné strany koridoru je možný přístup ke dvěma paletám. Jedna je umístěná za druhou směrem do regálu (níže uvedené ilustrace poskytnou lepší představu o uložení nákladových jednotek).

Hlavní výhodou dvojité hloubky je úspora prostoru s ohledem na skutečnost, že pro přístup k nákladu je zapotřebí menšího počtu koridorů. Nicméně je také třeba seznámit se také omezeními a povinnostmi, které s takovým systémem souvisí.

Bezprostřední přístup je pouze k přední paletě. Pro přístup ke druhé paletě za účelem jejího přesunutí (například do zóny odesílání) nebo umístění na jiném volném paletovém místě (tzn., abychom ji realokovali), je třeba nejdřív odebrat první paletu.

Typické uspořádání regálů

Typické uspořádání regálů

Uspořádání regálů s dvojitou hloubkou.

Uspořádání regálů s dvojitou hloubkou.

 

Pokud je překládka prováděná pomocí vysokozdvižných vozíků, je možné použít modely s teleskopickými vidlicemi nebo s pantografem, které umožňují přístup ke druhé, hlouběji uložené, položce.

Sklad logistického operátora

Sklad logistického operátora

 

Díky použití zakladačů s teleskopickými vidlicemi je možné zavést konfiguraci s dvojitou hloubkou také v automatických skladech.

Pro možnost použití regálů s dvojitou hloubkou je nutné určit počet palet přiřazených každé referenci. Pokud paleta, která je vzadu (na dně), obsahuje stejnou referenci jako paleta, která je před ní, a ve skladu není nutná ideální obrátkovost, je doporučeno použití tohoto druhu řešení.

V případě objektů vybavených automatickými zařízeními je možné problém dostupnosti, který souvisí s použitím dvojité hloubky, vyřešit pomocí řídicího programu a jeho modulu realokace. Tento software bere jako kritérium lokalizace obrátkovost reference (A, B nebo C) a její množství. Tím způsobem, i když jsou použité regály s dvojitou hloubkou, je prakticky zaručená dostupnost charakteristická pro standardní jednoduchou hloubku se zachováním významného zvýšení kapacity.

 

Standardní regály s jednoduchou hloubkou ve společnosti z odvětví stavební keramiky

Standardní regály s jednoduchou hloubkou ve společnosti z odvětví stavební keramiky

Regály s dvojitou hloubkou ve skladu farmaceutické společnosti.

Regály s dvojitou hloubkou ve skladu farmaceutické společnosti.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: