Kdy je třeba použít statické paletové regály?

Statické paletové regály jsou nejuniverzálnějším systémem, který se hodí do každého skladu, ale skladovací kapacita zboží může být ve srovnání s jinými řešeními menší.

Univerzálnost statických paletových regálů způsobuje, že mohou být používány ve skladech pro mnoho různých zákazníků, protože v etapě navrhování objektu logistický operátor není schopen předpokládat, jaké druhy výrobků bude od svých zákazníků dostávat.

Pružnost umožňuje použití tohoto systému pro skladování palet s různými rozměry. Hodí se také pro sklady, ve kterých je nutné provádění kompletačních operací přímo z regálů, nebo do objektů určených pro skladování velkorozměrových výrobků.

Logistický sklad distribuce potravinářských výrobků.

Logistický sklad distribuce potravinářských výrobků.

Detail příčky na palety

Detail příčky na palety

S ohledem na obrátkovost je řešení tohoto druhu doporučováno pro objekty, kde je obsluhováno mnoho referencí a málo palet přiřazených ke každé z nich a také do skladů, ve kterých je velký pohyb zboží. Statické paletové regály se také hodí do malých skladů, ve kterých jsou rychloobrátkové výrobky (A) skladované na malém počtu palet. Spojení s jinými systémy navíc umožňuje použití tohoto řešení pro středněobrátkové (B) a nízkoobrátkové (C) výrobky.

Kontrola obrátkovosti je v případě použití softwaru pro řízení skladu každopádně velmi jednoduchá. WMS umožňuje práci v náhodném systému, ve kterém program určuje a registruje lokalizace a tím pomáhá dosáhnout efektivní kapacity na úrovni překračující 90 %

V systémech tohoto druhu jsou palety obsluhovány z užší strany, rovnoběžně ke vstupním nožičkám, protože uchopování palet ze širší strany vyžaduje používat na nákladových úrovních příčky.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: