Druhy kompletace: operátor ke zboží, zboží k operátorovi a kombinovaný systém

V této části budou představeny druhy kompletace používané pro menší jednotky, jako jednotlivé kontejnery a volně ložené výrobky (vyjmuté z kontejnerů).

Obsluha tohoto druhu jednotek souvisí vždy s potřebou usnadnit kompletační operace, takže jsou obvykle určeny pro přípravu objednávek. Operace kompletace má největší vliv na cenu daného výrobku.

Když zohledníme její ekonomický význam, je třeba během projektování procesu kompletace nejdříve analyzovat pohyb zboží v objektu , který je nutný pro provedení práce související s výběrem a vyjmutím jednotek. Dále je třeba zvolit jedno ze tří níže uvedených řešení.

 

Různé druhy kompletace použité ve skladu

Ve skladu je možné použít různé druhy systémů přípravy objednávek nebo kompletací v závislosti na požadavcích daného výrobku.

 
1. Policový regál pro lehké náklady.
2. Policový regál pro lehké náklady s lávkami.
3. Policový regál pro lehké náklady na pohyblivých základnách.
4. Regály obsluhované vozíkem pro kompletaci objednávek u volně ložených kontejnerů.
5. Regály obsluhované vozíkem pro kompletaci objednávek z palet.
6. Paletové regály obsluhované trojstrannými systémovými vozíky typu combi.
7. Spádové policové regály.
8. Spádové policové regály se systémem pick to light.
9. Automatický sklad obsluhovaný zakladačem typu miniload.
 

První metoda je nazývána „operátor ke zboží“, a v souladu s ní se operátor, který provádí kompletaci, musí přemístit ve skladu na místo, ve kterém je lokalizována každá jednotlivá jednotka.

Druhá metoda je nazývána „zboží k operátorovi“. V souladu s ní operátor neopouští kompletační stanoviště. Zařízení přepravuje zboží na toto místo a podává ho operátorovi na dosah ruky.

Třetím řešením je kombinovaný systém. V jednom skladu je možné použít skladovací systémy, které pracují podle principů zvolených pro daný druh zboží. Na umístěném obrázku jsou prezentovány různé způsoby kompletace. Všechny tyto způsoby mohou být použité v jednom skladu.

K uvedeným systémům je možné přidat jiné, takové jako svislé sklady a vodorovné karuselové sklady, které jsou uvedeny níže.

 

Svislý sklad

Svislý sklad.

Vodorovný karuselový sklad

Vodorovný karuselový sklad. 

 

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: