Technologie pro účinnější kompletaci: rádiové terminály, pick to light, put to light a hlasová kompletace

Všechny druhy a strategie ruční kompletace mohou zvýšit svoji účinnost použitím čtyř technologií: rádiových terminálů, pick to light, put to light a hlasové kompletace (voice picking). Všechny výše uvedené technologie jsou vhodné pro přípravu objednávek z palet a kontejnerů.

V článku Rádiová technologie ve skladu je vysvětlena funkce rádiových zařízení a také jejich význam pro zlepšení řízení skladu. Nutné je zvolit druh terminálu (ruční, na zápěstí nebo vozíkový) vhodného pro prováděnou práci a také použití sofistikovaného a intuitivního řídicího programu.

Ruční rádiový terminál

Ruční rádiový terminál.

Vozíkový rádiový terminál.

Vozíkový rádiový terminál.

 

Systémy typu pick to light se zase skládají ze světelných a číslicových zařízení, která operátorovi ukazují, z jaké pozice a jaké množství výrobku musí vyjmout. Jsou spojena s WMS skladu. V článku Skladovací systémy je popsána jejich funkce na příkladu spádových policových regálů na kontejnery. Tyto poznámky je možné také použít na paletové regály.

Zařízení typu pick to light mohou mít světla různých barev. Takové řešení umožňuje současnou kompletaci několika objednávek. Každá z nich má potom přiřazenou určitou barvu.

Sklad farmaceutické společnosti.

Sklad farmaceutické společnosti.

 

Třetí typ zařízení, které může zlepšit účinnost kompletace je tzv. put to light. Jeho funkce je opačná vůči systému pick to light, protože operátorovi ukazuje, kde a jaké množství výrobků musí položit. Oba systémy se často doplňují. Put to light může být použitý na stabilních pracovištích, na pohybujících se paletách nebo zařízeních, na kterých je kompletována více než jedna objednávka.

Schéma znázorňující funkci systémů pick to light a put to light

Schéma znázorňující funkci systémů pick to light a put to light.

Poslední technologií je hlasová kompletace (voice picking). Je založená na počítačových terminálech vybavených hlasovými syntezátory a systémem hlasové identifikace, které mohou vydávat příkazy a přijímat potvrzení cestou hlasové komunikace s operátorem, který kompletuje objednávky.

Každý operátor je vybaven terminálem se sluchátky a mikrofonem, a proto mají v tomto systému operátoři volné ruce. Což způsobuje značné zvýšení počtu prováděných operací. Je to také velmi dobré řešení pro práci v chladírnách, protože použití rukavic komplikuje obsluhu jiných typů terminálů (váže se to například s omezenou možností používat tlačítka).

Hlasová kompletace (voice picking) používaná v automatizovaném logistickém centru určeném pro skladování a distribuci mražených výrobků

Hlasová kompletace (voice picking) používaná v automatizovaném logistickém centru určeném pro skladování a distribuci mražených výrobků.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: