Kompletace na nízké úrovni

Kompletace na nízké úrovni je prováděna na úrovních vyšších, než je podlaha. V této kategorii musí být jednotky umístěny ve výšce, v níž budou dostupné pro operátora, který se pohybuje pěšky nebo maximálně bude stát na nejvyšší části korpusu pohyblivého paletového vozíku.

Systémy kompletace objednávek na nízké úrovni

Kompletaci objednávek na nízké úrovni je možné provádět shromážděním jednotlivých částí nebo balení, které byly skladovány v podobě nákladových jednotek nebo které se nacházejí na místech v regálech určených k tomto účelu (například na poličku).

Operátor provádí kompletaci na nízké úrovni v koridoru mezi paletovými regály

Operátor provádí kompletaci na nízké úrovni v koridoru mezi paletovými regály.

 

Jak je možné vidět, spočívá kompletace objednávek na úrovni podlahy ve vyzvedávání části nákladové jednotky. Na nízké úrovni nemusí být kompletace prováděna vždy tímto způsobem. Může také spočívat ve shromažďování volně ložených částí nebo prvků, které byly roztříděny a umístěny na prázdných místech regálu, který je nakonfigurován pro ruční kompletaci.

Použití systému kompletace objednávek na nízké úrovni

Volba nejvhodnějšího systému přímo souvisí s počtem objednávek, které jsou denně kompletovány. Z toho důvodu mají na volbu vliv takové faktory jako dostupný prostor a čas.

Ve vztahu k první podmínce, tj, prostoru, pokud počet referencí, jež musí být zohledněny v průměrné objednávce, překračuje kapacitu prostoru určeného pro přípravu objednávky, potom není možné provést kompletaci na úrovni podlahy. Vyřešit tento problém lze namontováním systému regálů s mnoha nákladovými úrovněmi v zóně kompletace. Počet nákladových úrovní a jejich velikost se určuje na základě kapacity nákladových jednotek nebo jednotlivých, obsluhovaných prvků.

S ohledem na čas, pokud je nutné vytvořit příliš mnoho objednávek denně, může se ukázat tradiční kompletační sekvence (ve které se vybírá nákladová jednotka a umísťuje se do objednávky) jako příliš pomalá. V tomto případě je vhodné použít systém ručních policových regálů s malou výškou.

Použití konstrukce tohoto druhu způsobí radikální změnu způsobu práce a kompletace se odehrává ve dvou etapách. V první jsou na regály ukládány volně ložené jednotky, části nebo prvky, které jsou vyjmuty ze zóny rezervy nebo z jiné zóny kompletace, jež se nachází na úrovni podlahy. Ve druhé je prováděna samotná kompletace vyzvednutím prvků z regálových míst. Pro zajištění správné funkce systému je třeba určit různé směny pro každou etapu, a proto je třeba pracovní den rozdělit na dvě, čtyři nebo i více částí. V závislosti na počtu objednávek, které je třeba zkompletovat, a také na velikosti regálů může každá směna trvat dokonce celý pracovní den.

 

Zařízení pro kompletaci na nízkých úrovních

Vhodnými zařízeními pro přípravu objednávek na nízké úrovni jsou tzv. vozíky pro kompletaci objednávek na nízké úrovni, kterým se se věnuje samostatný článek.

Uložení na ručních policových regálech

Pro kompletaci výrobků skladovaných na regálech je nejlepší a nejrychlejší ruční systém „operátor ke zboží“.

Tato situace nastává v případě, kdy operátor, který se přemísťuje pěšky nebo na ručním nebo mobilním paletovém vozíku, může shromáždit části nebo prvky objednávky bez nutnosti zvedání se na zařízení nebo jeho opuštění za účelem provedení tohoto úkolu.

Pokud je ale počet referencí skladovaných v objektu příliš velký, je nutná kompletace na vyšší úrovni, a tedy použití zařízení, která umožňují přístup ke zboží.

Operátor v průběhu kompletace na nízké úrovni, kterou vykonává pomocí vozíku určeného na provádění kompletace.

Operátor v průběhu kompletace na nízké úrovni, kterou vykonává pomocí vozíku určeného na provádění kompletace.

Při navrhování systému regálů pro kompletaci z nízké úrovně existují dvě možnosti. První spočívá v provedení kompletace na obecných skladovacích regálech. Druhá možnost souvisí s nutností namontovat regály určené pouze pro ruční kompletaci, při jejichž obsluze se operátor nemusí pomocí zařízení zvedat, ani jej nemusí opouštět.

V případě, že si projektant vybere druhou možnost, je třeba mít na paměti, že tyto regály musí mít určité vlastnosti. Regály musí být plněny ručně a výška nejvyšší úrovně nemůže být větší, než průměrná výška ramen operátora. Maximální hmotnost plněných balení nesmí překročit 25 kg.

Tyto vlastnosti mají vliv na velmi specifickou konstrukci regálu. Jelikož je regál plněn ručně, nemusí být paletová místa velká a bude stačit, když budou přizpůsobená průměrnému počtu prvků vyjímaným v každém cyklu odebírání (navýšenému o rezervu nutnou pro zaručení kontinuity dodávek).

Jelikož je výška regálů omezená, pokud je počet referencí příliš velký a dostupná plocha je poměrně malá, je třeba použít zónu kompletace složenou ze dvou nebo více úrovní. K tomuto účelu jsou používány podesty spojené navzájem schody.

Hmotnost balení je omezena na 25 kg, to znamená, že používané regály jsou určené pro lehké nebo středně těžké náklady. Navíc platí, že těžší prvky nebo balení je třeba umístit v prostředních úrovních a lehčí na zbývajících. Rozmístění jednotek podle hmotnosti je zobrazeno na níže uvedené ilustraci. Takové řešení zaručuje vyšší efektivitu kompletace.

Správná ergonomie práce je důležitým faktorem, který má vliv na provádění kompletace

Správná pracovní ergonomie je důležitým faktorem, který má vliv na provádění kompletace.

 

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: