Kompletace na střední úrovni

Kompletace na středních úrovních je prováděna vždy na regálech, tzn. obecných skladových regálech nebo na regálech určených pouze pro kompletaci. Střední úrovně se nacházejí ve výškách 3,5 nebo 4 m.

Kompletace na střední úrovni

Kompletace na střední úrovni.

Tento systém kompletace je přechodovým bodem mezi kompletací na nízké úrovni a kompletací na vysoké úrovni (ze které je odvozen).

Kompletace objednávek je tím rychlejší a efektivnější, čím méně času je určeno na zvedání se a spouštění mezi regály. Z tohoto důvodu je vhodné vytvořit zónu kompletace na střední úrovni, i když vysoké úrovně umožňují lepší využití dostupné kapacity. V tom případě je možné vyčlenit některé rychloobrátkové výrobky na nízké a střední úrovně regálů a objednávky na ně realizovat pouze ve výše zmíněné zóně.

Použití kompletace na střední úrovni

Existují dva případy, ve kterých je tato strategie doporučována. První se týká skladů nebo zón určených pouze pro kompletaci, ve kterých je denní počet objednávek vysoký. Druhý případ se týká distribučního skladu, ve kterém souvisí velký počet objednávek s omezeným počtem referencí. Při navrhování skladu (nebo zóny určené pouze pro kompletaci), ve kterém je velmi velký počet objednávek, zajišťuje použití tohoto systému požadovanou rychlost kompletace.

V návrhu zóny nebo skladu na středních úrovních je třeba raději zohledňovat ruční policové regály. Vykládka a doplňování je prováděno v proměnlivých cyklech. Pokud to vyžaduje rychlost kompletace, je možné doplnit systém o několik vozíků pro kompletaci objednávek na nízké úrovni, které zajistí optimální účinnost, ale s tou podmínkou, že budou co nejméně vyjíždět z koridoru.

Kompletace na střední úrovni ve skladu společnosti, která vyrábí elektronické komponenty

Kompletace na střední úrovni ve skladu společnosti, která vyrábí elektronické komponenty.

Když je požadována rychlost, je možné umístit jeden vozík v každém kompletačním koridoru. Pak je rychlost kompletace velmi velká. V tom případě je třeba v předním koridoru použít systém vodorovné přepravy, tzn. dopravníky nebo automatické vozíky. Díky tomu musí operátoři, kteří provádějí kompletaci, pouze vyložit hotové objednávky umístěné na uvedených zařízeních. Taková řešení zabraňují jakýmkoliv časovým ztrátám.

V distribučních skladech, ve kterých je velký počet objednávek navázán na určitý počet referencí, je třeba tyto reference ukládat ve středové zóně objektu. Výrobky je tím pádem možné kompletovat s použitím vozíku pro kompletaci na střední úrovni. Takový systém pomáhá vyhnout se velkým časovým ztrátám, které by nastaly v případě, že by kompletace byla prováděna pomocí vozíků pro kompletaci na vysoké úrovni. Navíc se jedná o mnohem nižší investici, protože náklady na vozíky pro kompletaci na střední úrovni jsou o mnoho nižší, než náklady na vozíky pro kompletaci na vysoké úrovni.

Mechanická zařízení pro kompletaci na střední úrovni

Na těchto úrovních je kompletace prováděna pomocí vozíků pro kompletaci na střední úrovni.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: