Kompletace na úrovni podlahy

Kompletace na úrovni podlahy znamená přípravu objednávek, která je provedena uložením plných nákladů (např. palet) na podlaze, z nichž jsou vybírány jednotky, které tvoří výslednou objednávku.

Kompletace na úrovni podlahy ve skladu společnosti z distribučního odvětví

Kompletace na úrovni podlahy ve skladu společnosti z distribučního odvětví.

 

Systémy provedení

Nejvhodnějším systémem pro tvorbu objednávek na této úrovni je seskupení plných nákladů ve vhodné zóně za účelem provedení co nejrychlejší kompletace. Náklady je možno uložit v jedné řadě, v několika rovnoběžných řadách a také ve tvaru písmene „U“.

Náklady je možné uložit v jedné řadě, pokud není počet prvků, ze kterého se skládá průměrná objednávka (nejčastější objednávka ve skladových operacích), příliš velký. Osoba, která připravuje objednávku, může svoji práci provést v přijatelné době bez zbytečné námahy. Toto uložení je třeba použít také tehdy, pokud to vyžaduje prostor dostupný pro kompletaci, protože zóna pro přípravu je velká nebo protože neexistuje jiná alternativa.

Uložení plných nákladů ve dvou nebo více rovnoběžných řadách může - a mělo by být - používáno, pokud je možné zdvojení nebo znásobení zóny pro kompletaci. Mezi řadami je třeba nechat koridor, který umožní průchod osobám, jež připravují objednávku.

Třetí možná konfigurace má tvar písmene „U“. Hodí se jak pro situace, ve kterých je plných nákladů málo, tak pro situace, ve kterých je počet nákladů velký. Má velkou výhodu, protože umožňuje velmi rychlou kompletaci, ale nedostatkem tohoto řešení je nutnost zajistit větší prostor.

 

Důvody, které opodstatňují kompletaci objednávek na úrovni podlahy.

Tato strategie vyžaduje nižší investiční náklady. Toto je dostačující, ale nikoliv jediný důvod pro volbu tohoto řešení. Rychlost kompletace je v tomto systému větší, protože uložení nákladových jednotek na podlaze zkracuje dobu hledání prvků nebo komponent objednávky.

Tento systém také zjednodušuje přístup k jednotkám, protože tyto jsou uloženy na podlaze, na rozdíl od jednotek, které se nacházejí na regálech a jsou uloženy na různých úrovních. Tendence k chybám je menší, protože pro zjednodušení identifikace prvku nebo části, které je třeba vybrat, je možné se k nim přiblížit, což umožňuje preciznější kontrolu. Takové řešení výrazně snižuje možnost výskytu chyb při vybírání zboží a také při jeho okamžité kontrole.

Hlavní nedostatek této metody uložení nákladu spočívá v tom, že pokud je dostupný prostor malý, je třeba jeho využití omezit pouze pro malý počet preferencí.

 

Sklad společnosti z distribučního odvětví.

Sklad společnosti z distribučního odvětví.

 

Nejvhodnější zařízení pro kompletaci objednávek na úrovni podlahy

Nejvhodnějšími zařízeními pro kompletaci objednávek na úrovni podlahy jsou ruční a pojízdné paletové vozíky, které jsou obsluhovány operátorem, který se vedle nich pohybuje pěšky nebo jsou jím řízeny. Obecně lze říci, že pro kompletaci objednávek na úrovni podlahy se hodí všechny, i ty nejjednodušší, verze ručních paletových vozíků.

Ale ideálním zařízením pro současnou kompletaci mnoha objednávek je tzv. vozík pro kompletaci objednávek na nízké úrovni.

 

Operátor převážející paletu pomocí paletového vozíku.

Operátor převážející paletu pomocí paletového vozíku.

 

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: