Kompletace na vysoké úrovni

Kompletace na vysoké úrovni je prováděna v celé dostupné výšce skladovacích regálů a je založena na jejich maximálním využití. Na každém místě v regálu se nachází jedna reference.

Je možné používat různé metody kompletace na vysokých úrovních: využití jednoho paletového místa pro každou referenci, využití mnoha paletových míst pro jednu referenci v jednom koridoru, využití mnoha paletových míst pro jednu referenci v několika koridorech, určení jednoho koridoru pro úplnou kompletaci nebo využití mnoha zón s referencemi seskupenými podle šarží v několika koridorech. Níže jsou vysvětleny všechny z vyjmenovaných možností.

Způsob provedení kompletace na vysoké úrovni

V první metodě má každá reference v celém skladu pouze jedno paletové místo. Díky tomu je možné použít proceduru, která usnadňuje kompletaci takovým způsobem, že tato operace může být prováděna téměř automaticky.

I když není možné úplné sjednocení skladu, má zapamatování si operátorem reference a jejího paletového místa vliv na zkrácení doby kompletace. Operátoři nacházejí po přečtení referenčního kódu a bez nutnosti kontroly polohy paletového místa téměř mechanicky lokalizaci dané reference na paletovém místě.

Ve druhé metodě je mnoho paletových míst v jednom koridoru přiřazeno k jedné referenci. Tato metoda také pomáhá zkrátit dobu kompletace, zvlášť pokud je počet paletových míst v koridoru velký s ohledem na jeho výšku nebo délku. Uložení jedné reference v mnoha pozicích v jednom koridoru, v něm usnadňuje přepravu.

Ale použití této metody je možné pouze v případě, když mezi operátorem a řídicím softwarem existuje komunikace v reálném čase. Konečné rozhodnutí o vyjmutí určité reference je přijato operátorem, který provádí kompletaci, a proto musí být odpovídající příkaz předán neodkladně do systému, aby tento systém mohl naprogramovat doplnění reference pouze v pozici, ze které byla tato reference vyjmuta.

Třetí vyjmenovaná metoda, ve které je mnoho paletových míst v několika koridorech přiřazeno k jedné referenci, usnadňuje provádění operací. Tato metoda je vhodná, pokud kompletaci provádí několik operátorů současně. Díky tomuto systému se nemusí operátoři dlouze a komplikovaně pohybovat podél jednotlivých koridorů a napříč nimi. V tomto případě je mezi operátory, kteří provádějí kompletaci, a centrálním počítačem jednoznačně doporučována (více než v předcházející metodě) komunikace v reálném čase.

Čtvrtá pracovní metoda, ve které jeden koridor tvoří jednu řadu, je vhodné, pokud je poměr počtu objednávek k počtu referencí velmi velký a je nutná vysoká rychlost operací. Proto může být zboží skladované v každé referenci rozmístěno v několika koridorech, aby v každém z nich bylo dostupné a aby bylo možné zkompletovat celou objednávku. Díky této metodě se operátoři nemusí přemísťovat mezi jednotlivými koridory a mohou provádět kompletaci na vysokých úrovních ve velmi krátké době.

Pátý pracovní systém je variantou předcházející metody a je založen na seskupování referencí v různých zónáchtak, aby v každé z nich bylo možné konsolidovat objednávku nezávisle na jiných objednávkách. Operátoři pracují v určené oblasti, přestože musí poměrně často střídat koridory. Systém je o něco pomalejší než ten předcházející, ale nevyžaduje neustálou změnu personálu, díky čemuž je jeho efektivita srovnatelná. Je také úspornější, protože vyžaduje menší počet zaměstnanců.

 

Kompletace na vysoké úrovni

Kompletace na vysoké úrovni. 

 

Zařízení pro kompletaci na vysoké úrovni

Kompletace na vysoké úrovni může být prováděna pomocí třech různých zařízení. Vozíky pro kompletaci na vysoké úrovni jsou zařízení, která jsou navržena speciálně pro tento účel. Jejich konstrukce je velmi podobná konstrukci vozíků pro kompletaci na nízké úrovni, ze kterých jsou odvozeny. Efektivní výška těchto zařízení je od 10 do maximálně 11 m.

Také je možné použít systémové trojstranné vozíky typu combi s pohyblivou kabinou pro operátora, ve kterých se operátor zvedá spolu s nákladem, díky čemuž má přímý přístup k volně loženým jednotkám nebo k prvkům, které jsou skladovány na vyšších úrovních.

 

Kompletace na vysoké úrovni ve skladu společnosti, která vyrábí elektronické komponenty

 

Kompletace na vysoké úrovni ve skladu společnosti, která vyrábí elektronické komponenty

Kompletace na vysoké úrovni ve skladu společnosti, která vyrábí elektronické komponenty.

 

Třetí možnost je založena na použití zakladačů střední výšky (10-12 m), které jsou vybaveny prvkem, jenž operátorovi umožňuje snímat jednotky z regálů přímo z paluby zakladače. Toto zařízení se již prakticky nepoužívá, protože místo něj jsou v současné době používány zakladače pro automatickou kompletaci, která pracuje na principu „zboží k operátorovi“, které jsou také jinak nazývány kompletačními roboty.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: